Transferul anunțurilor de la un agent la alt agent din cadrul aceleiași Agenții